Styrelse

​​​

    ​​​​

Eva Färnstrand, ordförande

Född: 1951​​​​​​​​
Invald: 2012

Erfarenhet: Tidigare brukschef för Södra Cell Mönsterås, vd vid Tidningstryckarna AB, affärsområdeschef SCA. Tidigare styrelseuppdrag Profilgruppen (ordförande), Domsjö Fabriker, Södra Cell, Indutrade AB och Handelsbankens regionbank Stockholm City.​​
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga styrelseuppdrag:
Saminvest AB, Sveaskog AB och Organofuel Sweden AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Inte anställd i Regeringskansliet.


Magnus Jonasson, ledamot

Född: 1956
Invald: 2015

Erfarenhet: Tidigare platschef för Bombardier i Västerås, vd för Balfour Beatty Rail AB, fordonsdirektör för SJ AB samt ledande befattningar inom ALSTOM och ABB.

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga styrelseuppdrag: AQ Trafo AB, Ellagro AB, Järnvägsklustret i Västerås ekonomiska förening och Odense Letbane P/S i Danmark. Inte anställd i Regeringskansliet.


Per Westerberg, ledamot

Född: 1951
Invald: 2015

Erfarenhet: Förutvarande riksdagens talman, näringsminister och riksdagsman. Tidigare ordförande i familjeföretag inom tillverkningsindustri, elgrosshandel och fastigheter. Tidigare ledamot i Affärsverket FFV, Martin Rinds Stiftelse, EHFF (stiftelse) och vide ordförande i Post- och telestyrelsen. Olika befattningar inom SAAB och Scania.  

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: AB Vaktslottet, Fundler AB, Business Sweden och FHW Fastigheter i Sverige. Inte anställd i Regeringskansliet.


Agneta Kores, ledamot

Född: 1960
Invald: 2009

Erfarenhet: Vd Stena fastigheter Göteborg AB, tidigare Länsöverdirektör i Västra Götalands län, vd på Familjebostäder i Göteborg AB, Regionchef vid Banverket samt fastighetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Utbildning: Master of civil engineering vid Chalmers tekniska högskola. 

Övriga styrelseuppdrag: VD Stena Fastigheter Göteborg AB. Styrelseuppdrag i Vasallen AB, Stena Fastigheter AB, Fastighetsägarna GFR AB, Boplats Göteborg AB, Ostindiska Compagniet AB. Inte anställd i Regeringskansliet. 


Gunilla Spongh, ledamot

Född: 1966
Invald: 2009

Erfarenhet: CFO Preem, B&B Tools (publ), tidigare chef internationella affärer och CFO Mekonomen AB samt ledande befattningar inom Cashgueard, Enea och Electrolux. 

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi.

Övriga styrelseuppdrag: CFO Preem. Styrelseuppdrag i AQ Group (publ) och Momentum Group. Inte anställd i Regeringskansliet.

 

Jan Bardell, ledamot

Född: 
Invald: 2019

Erfarenhet: 

Utbildning: 

Övriga styrelseuppdrag: Inte anställd i Regeringskansliet.

 

Måns Carlson, ledamot

Född: 1968
Invald: 2019

Erfarenhet: 

Kansliråd vid Avdelningen för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet, Sverige. Tidigare bland annat aktieanalytiker och investment manager Brummer & Partners, konsult Bain & Company.

Utbildning: Civilingenjör. KTH, MBA Insead.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning och PostNord AB.Anställd i Regeringskansliet.


Håkan Englund, arbetstagarrepresentant

Invald: 2010

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

Henrik Eneroth, arbetstagarrepresentant

Invald: 2016

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

Lars-Erik Mott, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2016

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.

 

Frederick Linderos, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Invald: 2019

Inget styrelseuppdrag och inte anställd i Regeringskansliet.