ANLEGG

Anlegg er Infranords nest største forretningsområde, og i Sverige har vi en markedsandel på drøye 15 prosent av totalt volum.

En moderne og effektiv jernbane gjør at mer reise- og godstransport kan flyttes fra vei og luft til skinner, slik at samfunnet blir mer bærekraftig på lang sikt. Infranord har lang erfaring og kompetanse innenfor anlegg, og våre egne, unike maskiner og velprøvde arbeidsmetoder sikrer effektivitet og kvalitet.

Oppdragene kan omfatte nyanlegg eller utskifting av spor, ny- eller ombygging av signalsystem og stillverk, arbeid med kontaktledninger, utskifting av sviller og sporveksler samt komplekse signalinstallasjoner. Noen oppdrag, for eksempel ombygging av banegårder og plattformer, er blant de mest utfordrende som finnes innenfor jernbaneteknologi. Slike oppdrag krever spesialkompetanse og mange års erfaring. Infranord har både nødvendig erfaring og kunnskap.

VI TILBYR BLANT ANNET

 • Nøytralisering
 • Sporbygging
 • Sporbytte
 • Sporretting og vekselretting
 • Ombygging av banegårder
 • Vekselbytte
 • Svillebytte
 • Kabelforlegging
 • Utskifting og bygging av kontaktledninger
 • Kabelsignal
 • Signalstillverk
 • ERTMS (European Rail Traffic Management System)
 • Informasjonsanlegg
 • Telekabel
 • Master for radio og tele
 • Jordundersøkelser før prosjektering