FRAMTIDSSÄKRAD INFRASTRUKTUR

Infranord skapar framtidssäkrad infrastruktur som stärker samhället genom ökad mobilitet som sammanför människor, gods och platser. 

JOBB OCH KARRIÄR

Med generationer av erfarenhet och ny kunskap bygger vi infrastruktur för framtiden. Läs mer om karriärmöjligheterna på Infranord och bli en del av vårt marknadsledande lag.

Senaste nyheter

2023-11-16
Nytt koncept för mer effektiva byggen och byten av kontaktledningsanläggningar
Nu lanserar Infranord ett nytt koncept för mer effektiva byggen och byten av kontaktledningsanläggningar på den svenska och norska marknaden. Samtidigt investerar Infranord i en ny modern maskinpark för kontaktledningsbyten som, tillsammans med de maskiner vi redan har för att bygga fundament, ger oss en modernare och effektivare metod för byten av kontaktledningsanläggningar.  
2023-11-10
Infranord har i konsortium med TSO tilldelats entreprenaden Västlänken E06A
Trafikverket har tilldelat Infranord i konsortium med det franska bolaget TSO entreprenaden E06A för att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning.
2023-11-07
Infranord investerar i nya spårriktare
Infranord gör en stor investering i två moderna spårriktare. Maskinerna har upp till fyra gånger så hög kapacitet som befintliga linjeriktare och kommer att bidra till att öka effektiviteten på underhållsarbetet av järnvägen.