Skip to main content Skip to footer

FRAMTIDSSÄKRAD INFRASTRUKTUR

Infranord skapar framtidssäkrad infrastruktur som stärker samhället genom ökad mobilitet som sammanför människor, gods och platser.

JOBB OCH KARRIÄR

Med generationer av erfarenhet och ny kunskap bygger vi infrastruktur för framtiden. Läs mer om karriärmöjligheterna på Infranord och bli en del av vårt marknadsledande lag.

Senaste nyheter

2024-07-18
God omsättning och fortsatt transformationsarbete
Kvartalsrapport april - juni 2024
2024-07-04
Infranord vinner strategiskt viktigt kontrakt av drift och underhåll på Inlandsbanan
Inlandsbanan AB har tilldelat Infranord drift och underhåll av Inlandsbanan samt tillkommande arbeten med reinvesteringar inom bananläggningen och signalanläggningarna.  
2024-06-13
Nu påbörjas entreprenaden Västlänken E06A
I slutet av förra året tilldelade Trafikverket Infranord i konsortium med det franska bolaget TSO entreprenaden E06A för att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning. Tilldelningen överprövades men nu har kontrakt tecknats och arbetet påbörjas.
2024-05-28
Infranord välkomnar Riksrevisionens granskning
Idag har Riksrevisionen släppt sin granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord. Granskningen syftar till att se om önskade effekter av bolagiseringarna har uppnåtts. Infranord välkomnar granskningen och delar många av Riksrevisionens synpunkter och förbättringsförslag.