Skip to main content Skip to footer

EXAMENSARBETE

Genom ett examensarbete hos oss får du möjlighet att utveckla dina egna kunskaper samtidigt som du bidrar till utvecklingen av Infranords verksamhet. Det ger dig erfarenhet av och inblick i järnvägsbranschen och chansen att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Intresseanmälan

Om du har en egen idé är du välkommen att skicka in en examensarbetesansökan till oss. Beskriv dig själv, din idé och hur du tror att den kan bidra till Infranords utveckling. Om vi har möjlighet att ta emot dig får du en handledare hos oss som introducerar dig i företaget och agerar som ditt bollplank under examensarbetet.

Skicka din ansökan till hr@infranord.se och märk den med ”Examensarbete + ”ditt namn”.