Finansiell information

 

Infranord är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige och en av de största aktörerna i Norge. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden. Infranord har cirka 1800 medarbetare och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor.

Informationen om Infranord ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att skicka din fråga till info@infranord.se