Skip to main content Skip to footer

INFRANORD MASKIN

Infranord har en omfattande maskinflotta med specifika maskiner och fordon anpassade för anläggning, spårjustering och transporter.

Vi tillhandahåller bemannade och obemannade spårgående maskiner, både till våra egna järnvägsentreprenader och till andra kunder. I vårt erbjudande kan kunden anpassa upplägget utifrån exempelvis löpande underhåll, felavhjälpning, driftstöd, verkstadstjänster och support.

INFRANORDS VERKSTADSTJÄNSTER

Med verkstäder på flera orter har vi styrkan som krävs för att hjälpa våra kunder både vid planerat underhåll och vid akuta stopp.