Skip to main content Skip to footer

SPÅRJUSTERING

Infranord har en omfattande maskinflotta för anläggning, spårjustering och transporter. Ett bra spårläge är en förutsättning för att kunna köra tåg i höga hastigheter med god passagerarkomfort.

Ett intakt spårläge minimerar också slitaget på spårmaterial och de fordon som trafikerar spåret, vilket minskar behovet av större underhållsåtgärder.

Våra erfarna och kompetenta medarbetare genomför effektiva arbeten med god kvalitet som resulterar i ökad driftsäkerhet och lägre kostnader.

TJÄNSTEUTBUD SPÅRJUSTERING

Med en lokal närvaro, erfarna medarbetare och ett omfattande maskinutbud erbjuder Infranord flera kostnadseffektiva tjänster inom spårjustering.

 

NORD
Benny Eriksson
Produktionschef 010-121 42 93

MITT
Mattias Eriksson
Produktionschef 010-121 43 22

VÄST
Pavo Corluka
Produktionschef 010-121 23 53

SYD
Rasmus Rosberg
Produktionschef 010-121 23 70