HÅLLBARHET

Med effektiva, säkra och hållbara järnvägstransporter bidrar Infranord till en hållbar samhällsutveckling och att uppnå de nationella klimatmålen. 

Infranord arbetar för att skapa en framtid där vi tillsammans med våra kunder möter de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

Sara Selegran
Chef Hållbarhet och Säkerhet
sara.selegran@infranord.se