Skip to main content Skip to footer

HÅLLBARHET

Med effektiva, säkra och hållbara järnvägstransporter bidrar Infranord till en hållbar samhällsutveckling och att uppnå de nationella klimatmålen. 

Infranord arbetar för att skapa en framtid där vi tillsammans med våra kunder möter de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

Sara Selegran
Chef Hållbarhet och Säkerhet
sara.selegran@infranord.se

 

Viktiga dokument och certifikat samlade

För att effektivt styra sin verksamhet, använder Infranord ett processorienterat verksamhetssystem som är i linje med standarderna i ISO 9001 för (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö). ISO-certifikaten garanterar att Infranord kontinuerligt engagerar sig i att förbättra sina arbetsprocesser, metoder och verktyg.

Infranords hållbarhetspolicy beskriver hur Infranord agerar för att främja en hållbar utveckling och vara ett föredöme inom hållbart företagande.

Infranords uppförandekod styrs av vår hållbarhetspolicy och anger hur anställda, leverantörer och samarbetspartners ska agera och uppträda såväl internt som externt.