Skip to main content Skip to footer

INFRANORD MÄTENHETEN

Utöver drift, underhåll och anläggning av järnväg har Infranord en särskild enhet för maskinella mättjänster och oförstörande provning (OFP).

Mätenheten erbjuder olika typer av mättjänster och provning av räls, däribland en världsunik besiktningsmetod med prediktiv analys genom artificiell intelligens (AI). Löpande mätningar och kontroller av spåranläggningen ökar trafiksäkerheten och underlättar planering av drift- och underhållsarbeten. Mätenheten är en fristående enhet inom Infranord för att kunna vara en oberoende part i samband med upphandlingar och leveransuppföljning.

Mätningar och provning utförs i huvudsak på Trafikverkets bansträckningar, men också åt exempelvis Banedanmark i Danmark.

TJÄNSTER SOM MÄTENHETEN ERBJUDER

Mätenheten är ackrediterad enligt SS-EN 17025 för att utföra spårlägesmätningar enligt SS-EN 13848 och kontaktledningsmätningar enligt SS-EN 50317 samt ytterligare egenutvecklade metoder.

 

Tjänster vi erbjuder inom mät:

  • Periodisk mätning av spår och kontaktledningsanläggning

  • Oförstörande provning

  • Övrig mätning

Infranords mätvagn står still i ett snöigt landskap.

Genom vår specialistkompetens inom mätteknik kan Infranord erbjuda våra kunder en tillförlitlig tjänst som bidrar till ökad kvalitet och trafiksäkerhet.

 

Göran Sandahl 
Chef Mätenheten
010-121 25 20
goran.sandahl@infranord.se