VÅR AFFÄR

Vår kärnverksamhet är att bygga och underhålla järnväg, men vårt totala affärserbjudande är större än så.

Infranord är specialister inom underhåll och anläggning av järnväg och spårväg, maskintjänster, elkrafttjänster samt järnvägstekniska komponenter och produkter. 

ÖVRIGA TJÄNSTER

Utöver vår expertis att utföra underhåll, reparation, nybyggnation, maskin- och mättjänster samt produktion av järnvägsteknisk utrustning och komponenter är Infranord också specialister på utbildning inom trafik-, el-, och signalsäkerhet för järnväg och spårväg.