Skip to main content Skip to footer

UTBILDNINGAR OCH AVROP FÖR SL:S ANLÄGGNINGAR

Infranord AB erbjuder både grund- och repetitionsutbildningar gällande Trafiksäkerhetsinstruktioner (Tri) och Elsäkerhet på uppdrag av SL Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Infranord AB erbjuder både grund- och repetitionsutbildningar gällande Trafiksäkerhetsinstruktioner (Tri) och Elsäkerhet på uppdrag av SL Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Innan du bokar din utbildning vill vi uppmärksamma dig om de krav som ställs inför utbildningsstart. Börja med att läsa igenom vad som gäller under Bokningsregler. Uppfylls inte alla krav innan kursstart och/eller anmälan blir anmälan ogiltig. Under varje utbildningsflik kan du läsa dig till både förkunskapskrav och hälsokrav för den aktuella utbildningen.

Vi vill även uppmärksamma dig om att det är din arbetsgivare som är ansvarig för att intyga att du som deltagare uppfyller de förkunskapskrav och hälsokrav som ställs.

HÄLSOUNDERSÖKNING

 

  • För att kunna genomföra din utbildning kräver SL att du som deltagare har ett giltigt läkarutlåtande inklusive drog- och alkoholtest.

  • För Kat x9 grundutbildning krävs att läkarutlåtandet är max 6 månader gammalt vid utbildningstillfället.

Observera att i enlighet med SL:s föreskrifter görs inga bokningar för utbildning utan giltigt läkarutlåtande.

BLANKETT FÖR LÄKARUTLÅTANDE

För att uppfylla SL:s krav ska följande blanketter användas för din hälsoundersökning:

För spår- och tunnelbehörighet: KatX9

För säkerhetstjänst: TSFS 2019:113 

För förare: TSFS 2011:61

Läkarutlåtande ska skickas in tillsammans med beställningsblankett till: utbildning.sl@infranord.se

För mer information angående SL:s krav vid hälsoundersökning och dispensansökan se: SL:s hälsoföreskrift.

Information om hur Infranord behandlar dina personuppgifter (GDPR). 

Om du har några frågor kring din utbildning eller vill veta mer om oss som utbildningsleverantör på uppdrag av SL kan du kontakta oss på utbildning.sl@infranord.se.

Boka SL-utbildningar 

AVROPSTJÄNSTER SL

Med avropstjänster på Saltsjöbanan, Tvärbanan, Nockebybanan och Spårväg City menas aktiviteter som Infranord erbjuder beställare av avropstjänster. De avropstjänster som avses är främst:
  • Bemanning
  • Infranord erbjuder Skydds- och säkerhetsplanerare, arbetstågsförare, lotsar, tillsyningsmän, elsäkerhetsledare, tågvarnare, övrig säkerhetspersonal, el-signal-bantekniker mm.
Vi åtar oss naturligtvis även andra tjänster som kan behövas för att ni ska kunna utföra era arbeten på och kring ovanstående banor. Kontakta oss på mail avrop.sl@infranord.se eller telefon 0771-65 65 00. Beställning övriga avropstjänster (pdf)