Skip to main content Skip to footer

Kat 26-36 Tågvarnare Spårväg och Järnväg

Kursbeskrivning
Utbildningen ger behörighet att tågvarna i säkerhetstjänst på följande banor: Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Spårväg City, Saltsjöbanan och Roslagsbanan.

Förkunskapskrav
Behörighet som Tri kat X9 och minst tre (3) månaders erfarenhet samt minst tio (10) arbetspass i spårområdet enligt berörd SL Tri. Av berörd arbetsgivare bedömts som lämplig enligt krav i Tri personalföreskrifter. Arbetsgivares lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg ska vara utbildningen till handa innan kursstart.
Lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg för tågvarnare

Hälsokrav
Giltigt läkarutlåtande: TSFS 2019:113 avseende tunnelbana och spårväg inklusive drog- och alkoholtest; TSFS 2019:112 avseende järnväg inklusive drog- och alkoholtest.
I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga kursbokningar utan giltigt läkarutlåtande. Undersökningen måste genomföras av giltig FLÄK-läkare (Förtroendeläkare) enligt SLs hälsoföreskrift. Detta då läkaren måste vara bekant med de särskilda förhållanden som gäller i SLs spårmiljöer. Utlåtanden som är genomförda av ej giltig FLÄK-läkare med SL behörighet godkännes ej. För mer information, se SLs hälsoföreskrift. 
SL:s hälsoföreskrift
SL:s föreskrift om missbruksförebyggande

Kursfakta
Grund: 32 timmar (4 dagar).
I utbildningen ingår praktisk övning.

Periodisk: 4 timmar.
I utbildningen ingår endast teori.

Övrigt
Efter genomförd utbildning gäller fastställda krav på utförande och periodisk utbildning. 

Pris
Grund: 11800 kr exklusive moms per deltagare.
Periodisk: 2650 kr exklusive moms per deltagare.

Åldersgräns
20 år

Aktuella kursdatum
Grund: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se
Periodiskt: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se

Boka din utbildning här!

Glöm inte att skicka in läkarutlåtande inkl. drog- och alkoholtest vid beställning.