Skip to main content Skip to footer

Kat 25-35 Tillsyningsman Spårväg och Järnväg

Kursbeskrivning
Utbildningen ger behörighet att arbeta som tillsyningsman i säkerhetstjänst på följande banor: Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Spårväg City, Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Efter utbildningen gäller fastställda krav på periodisk fortbildning och utövande:

1. Fullgöra tjänst som tillsyningsman minst 6 gånger inom 2 månader och därefter 1 gånger per halvår.
2. Mellan utbildning och periodisk fortbildning får det som längst förflyta 24 månader.

Förkunskapskrav
Minst sex (6) månaders erfarenhet av arbete i säkerhetszonen enligt SL Tri eller likvärdig erfarenhet från annan spårtrafikverksamhet samt minst femton (15) arbetspass eller 20 timmar som tågvarnare vid arbeten i spårområdet enligt berörd SL Tri. Av berörd arbetsgivare och utbildningsorganisation bedömts som lämplig enligt krav i Tri personalföreskrifter. Arbetsgivares lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg ska, om registring i TF utbildnings- och behörighetsregister saknas, vara utbildningen till handa innan kursstart.
Giltig behörighet Heta Arbeten.
Lämplighetsbedömning och tjänstgöringsintyg för tillsynsman

Hälsokrav
Giltigt läkarutlåtande: TSFS 2019:113 avseende tunnelbana och spårväg inklusive drog- och alkoholtest; TSFS 2019:112 avseende järnväg inklusive drog- och alkoholtest. I enlighet med SL:s föreskrifter görs inga kursbokningar utan giltigt läkarutlåtande. Undersökningen måste genomföras av giltig FLÄK-läkare (Förtroendeläkare) enligt SLs hälsoföreskrift. Detta då läkaren måste vara bekant med de särskilda förhållanden som gäller i SLs spårmiljöer. Utlåtanden som är genomförda av ej giltig FLÄK-läkare med SL behörighet godkännes ej. För mer information, se SLs hälsoföreskrift. 

SL:s hälsoföreskrift

SL:s föreskrift om missbruksförebyggande

Kursfakta
Grund: Kursen består av 4 dagar teori samt 3st praktikpass. De första 4 dagarna är det genomgång av Trafiksäkerhetsinstruktioner samt andra regelverk, tid till egenstudier och examinering. Sedan följer en period (inom 1 månad) som möjliggör tid till att själva utföra 3st praktiktillfällen enligt berörd SL Tri och när intygen på utförda praktikpass godkänts av utbildaren kan behörigheten utfärdas.
Periodisk: 4 timmar. I utbildningen ingår endast teori.

Pris
Grund: 11800 kr exklusive moms per deltagare.
Periodisk: 2650 kr exklusive moms per deltagare.

Åldersgräns
20 år

Aktuella kursdatum
Grund: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se
Periodisk: Efter behov, kontakta utbildning.sl@infranord.se

Boka din utbildning här!

Glöm inte att skicka in läkarutlåtande inkl. drog- och alkoholtest vid beställning.