Skip to main content Skip to footer

Maskinoperatör spårgående arbetsredskap (MOPS)

Kursbeskrivning
Kunna framföra spårgående arbetsredskap på ett säkert sätt i SL:s spåranläggningar. Där så krävs under överseende av Lots respektive Tsm, (se Tri för aktuell bana).

Förkunskapskrav
Giltig kategori X9-behörighet. Yrkesbevis för aktuellt fordon. Befunnen lämplig av arbetsledning.

Hälsokrav
Enligt SSÄ SÄB-0484. Spår, tunnel- eller depåbehörighet.

Kursfakta
8 timmar inklusive 2 tim examination. Kursen är enbart teoretisk och avslutas med examination.

Aktuella kursdatum


Boka din utbildning här!