Skip to main content Skip to footer

INFRANORD ACADEMY

Vi levererar grund- och repetitionsutbildningar inom trafik-, el-, och signalsäkerhet.

Våra utbildningar är kvalitetssäkrade och genomförs av certifierade utbildare med hög kompetens inom respektive utbildningsområde. Vi erbjuder och genomför utbildningar i hela landet för Infranords medarbetare samt för externa kunder och samarbetspartners. 

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR VI ERBJUDER

 • Att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA)
  Längd: 1,5 dagar. Pris per deltagare: 5000

 • Skydd- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD)
  Längd: 3 dagar. Pris per deltagare: 9600

 • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd (BASÄTSM)
  Längd: 5 dagar. Pris per deltagare: 16000

 • Olycksplatsansvarig (OPA)
  Längd: 3 dagar. Pris per deltagare: 7900

 • Faktainsamlare (TRVFAKT)
  Längd: 4 dagar. Pris per deltagare: 12800
 • Rep - Skydds- och säkerhetsledare
  Längd: 1 dagar. Pris per deltagare: 3500

 • Rep - Tillsyningsman A-, E-, L-skydd
  Längd: 1 dagar. Pris per deltagare: 3500

 • Rep - Tillsyningsman Spärrfärd
  Längd: 2 dagar. Pris per deltagare: 7000

 • Rep - Elsäkerhet
  Längd: 1 dagar. Pris per deltagare: 3500

 • Rep - SISÄ
  Längd: 1 dagar. Pris per deltagare: 3500

Boka utbildningar hos Infranord Academy

Vill du göra en förfrågning kopplat till våra utbildningar?

Kontakta oss på infraskolan@infranord.se