Skip to main content Skip to footer

ANLÄGGNING

Infranords anläggningsverksamhet finns i både Sverige och Norge och är vårt näst största affärsområde. Verksamheten bedrivs i projektform och omfattar både nybyggnation samt större upprustningar och ombyggnationer av järnvägs- och kraftanläggningar.

En modern och effektiv järnväg leder till att fler resor och godstransporter kan flyttas från väg och flyg till spår för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom anläggning och arbetar med egna, unika maskiner och beprövade arbetssätt som säkerställer effektivitet och kvalitet.

Uppdragen kan omfatta nyanläggning eller byte av spår, ny- eller ombyggnation av signalsystem och ställverk, kontaktledningsarbeten, byten av slipers och växlar samt komplexa signalinstallationer. Vissa uppdrag, som ombyggnader av bangårdar och plattformar, tillhör de mest utmanande inom järnvägsteknik och kräver spetskompetens och många års erfarenhet. Infranord har både erfarenheten och kunskapen som krävs.

Se Infranords pågående projekt inom anläggning.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT

 • Neutralisering

 • Spårbyggnation (SVM)

 • Spårbyte (P95)

 • Spårriktning och växelriktning (spårjustering)

 • Ombyggnation av bangårdar

 • Växelbyte (MPK)

 • Slipersbyte

 • Kabelförläggning

 • Kontaktledningsbyte och bygge

 • Kabelsignal

 • Signalställverk

 • ERTMS (European Rail Traffic Management System)

 • Informationsanläggning

 • Telekabel

 • Master för radio, telefoni

 • Markundersökningar inför projektering