Skip to main content Skip to footer

Spårbyggnation samt rivning av befintligt spår (SVM)

SVM:en är ett komplett spårbyggnadskoncept, där processen är kontinuerlig med möjlighet till radial nedläggning och stor precision i slipersavstånd. Tillsammans med rivningsvagnen som river befintligt spår är detta en metod som även är perfekt vid ett spårbyte. Framförallt när man ska göra markarbeten innan läggning av nya spår. Smidig hantering av slipers via slipersvagnar då man slipper ha ett upplag av slipers vid produktionsstället.

Produktinformation:

  • SVMen hanterar med fördel räler på 420 m
  • Placering av slipser med hjälp av GPS
  • Spårläget läggs med alternativt med GPS styrning via satellit mot lantmäteriets rutnät eller fixpunkt mot kabelränna. Vid GPS styrning läggs spårmitt med millimeter tolerans mot projekterat läge
  • Fastclipsenhet för direkt befästning
  • Lastning av slipers på slipersvagnar (rivningsvagn)

Vi finns för rådgivning och offertförfrågningar. Kontakta oss 

Maria Berling, Produktionschef: 
maria.berling@infranord.se Tel: 010-121 22 12