Skip to main content Skip to footer

BASUNDERHÅLL

Vi är den ledande aktören i Sverige inom basunderhåll av järnvägsanläggningar med en marknadsandel om cirka 46 procent sett till total volym. 

Underhållsverksamheten omfattar åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion och säkerställa säker och pålitlig drift. Området delas upp i avhjälpande underhåll vid uppkomna fel samt förebyggande underhåll för att upprätthålla kvaliteten i anläggningen och undvika driftstopp.

Vår långa erfarenhet av underhåll ger oss en unik kunskap om de svenska järnvägs- och spårvägsanläggningarna. Vi besitter hög teknisk kompetens, har ett starkt fokus på säkerhetsfrågor och vi har en omfattande maskinpark med god geografisk täckning. Tillsammans med våra kunder arbetar vi proaktivt för att definiera kommande underhållsbehov.

Se Infranords pågående projekt inom Basunderhåll 

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER INOM UNDERHÅLL

  • Besiktning

  • Halkbekämpning

  • Komponentbyten

  • Spår- och banunderhåll

  • Mekanisk vegetationsreglering

  • Vintertjänster