Skip to main content Skip to footer

MESTA MÖJLIGA SAMHÄLLSNYTTA

Som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige och Norge erbjuder Infranord hållbara helhetslösningar som bidrar till att skapa samhällsnytta och uppnå de nationella klimatmålen.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder underhåll och anläggning av järnväg, maskintjänster, elkrafttjänster samt järnvägstekniska komponenter och produkter. Våra kunder är i huvudsak ägare och förvaltare av järnväg och spårväg, exempelvis Trafikverket, Bane NOR och Trafikförvaltningen Region Stockholm, eller verksamma inom basindustrin såsom LKAB och Boliden.

FAKTA OM INFRANORD

  • Antal anställda: ca 1600

  • 75 procent arbetar i produktionen, i huvudsak som tekniker inom bana, el, signal och tele.

  • Omsättning: ca 5,2 miljarder kronor

  • Ägare: Svenska staten

VISION

INFRANORD SKAPAR FRAMTIDENS SPÅR

En väl underhållen och modern järnväg utgör stommen i en effektiv och hållbar infrastruktur. Infranord bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för både människor och gods att färdas enkelt, säkert och klimateffektivt. Det kallar vi framtidens spår.

AFFÄRSIDÈ

INFRANORD BYGGER OCH UNDERHÅLLER JÄRNVÄG FÖR SAMHÄLLETS BÄSTA

Infranord är en komplett leverantör inom järnvägsentreprenader som erbjuder hållbara helhetslösningar till infrastrukturägare och förvaltare i framför allt Sverige och Norge. Med innovativ användning av bästa tillgängliga teknik, hög kompetens och egna järnvägsmaskiner kan Infranord erbjuda säkra och pålitliga leveranser med hög kvalitet.

VÄRDEGRUND

Infranords värdegrund utgår från de styrkor och den position vi vill ha på marknaden, det vill säga att vara ett branschledande föredöme där satsningar genomförs med fokus på behov, kvalitet och omtanke. På så sätt bidrar vi till bättre järnvägsanläggningar och en mer hållbar infrastruktur. 

TILLSAMMANS

Infranord vill bygga på och utveckla förmågan att samverka, både inom gruppen på arbetsplatsen, mellan olika delar av Infranord samt med bolagets kunder och samhället vi verkar i. 

RESPEKTFULLT

Infranord vill bygga en kultur där medarbetare visar respekt för varandra, våra kunder och vår omvärld samt för verksamhetens resurser. 

PROFESSIONELLT

Infranord vill ta vara på de resurser, kompetens och den yrkesstolthet som finns i bolaget och använda dessa för att utveckla hela branschen och säkerställa att satsningarna på järnvägen verkligen leder till en attraktiv och pålitlig ryggrad i framtidens hållbara infrastruktur.