Skip to main content Skip to footer

Växelläggning med hjälp av Desec och Ameca (MPK)

Desec:

  • Används framförallt vid växelbyten. Kan ta upp till 40 m långa järnvägsspan
  • Optimalt är att man får växlar på järnvägsvagnar och kan lossa växlarna direkt från vagnarna. Växlar kan även lossas från lastbil
  • Desec kan även sidoförflyttas om man vrider larverna
  • Transporteras på specialbyggd järnvägsvagn alternativt Lastbil

Ameca:

  • Används framförallt vid växelbyten. Kan köras individuellt eller kopplas ihop för att kunna ta större span. Kan hantera ett 20 meters järnvägsspann per Ameca. Om man kopplar ihop kan man ta 40 meter långa järnvägsspann.

  • Optimalt om man får växlar på lastbil

  • Transporteras på Lastbil

Vi finns för rådgivning och offertförfrågningar. Kontakta oss 

Maria Berling, Produktionschef: 
maria.berling@infranord.se Tel: 010-121 22 12