Skip to main content Skip to footer

SERVICEMASKINER

Infranord har en omfattande maskinflotta för järnvägsunderhåll och projektverksamhet.

Vi hyr ut spårgående maskiner till såväl egna som andra kunders entreprenader. Vårt flexibla upplägg kan inkludera löpande underhåll, felavhjälpning, driftstöd och support, där kunden själv framför fordonet och kan fokusera på produktionen.

TJÄNSTEUTBUD SERVICEMASKINER

Med ett brett utbud av olika maskintyper kan vi erbjuda kunden en mängd olika lösningar.

 

Göran Simonsson
Maskinägare tvåvägsfordon och liftmotorvagnar (MTW)
010-121 25 07

Joakim Öberg 
Maskinägare snömaskiner, befästningsmaskiner och liftmotorvagnar (QHZ)
010-121 78 03

Mattias Eriksson
Maskinägare motortrallor    
010-121 43 22