Finansiella rapporter

 

2023 

Delårsrapport 1, 2023 (pdf)

 

2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Bokslutskommuniké 2022 (pdf)

Delårsrapport 3, 2022 (pdf)

Delårsrapport 2, 2022 (pdf)

Delårsrapport 1, 2022 (pdf)

 

2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Bokslutskommuniké 2021 (pdf)

Delårsrapport 3, 2021 (pdf)

Delårsrapport 2, 2021 (pdf)

Delårsrapport 1, 2021 (pdf)

 

2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)

Bokslutskommuniké 2020 (pdf)

Delårsrapport 3, 2020 (pdf)

Delårsrapport 2, 2020 (pdf)

Delårsrapport 1, 2020 (pdf)

 

2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 (pdf)

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Delårsrapport 3, 2019 (pdf)

Delårsrapport 2, 2019 (pdf) 

Delårsrapport 1, 2019 (pdf)

 

2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapport 3, 2018 (pdf)

Delårsrapport 2, 2018 (pdf)

Delårsrapport 1, 2018 (pdf)

 

2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapport 3, 2017 (pdf)

Delårsrapport 2, 2017 (pdf)

Delårsrapport 1, 2017 (pdf)

 

2016  

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport 3, 2016 (pdf)

Delårsrapport 2, 2016 (pdf)

Delårsrapport 1, 2016 (pdf)

 

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015 (pdf)

Delårsrapport 4, 2015 (pdf)

Delårsrapport 3, 2015 (pdf)

Delårsrapport 2, 2015 (pdf)

Delårsrapport 1, 2015 (pdf)


2014

Årsredovisning 2014 (pdf)

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

Delårsrapport 3, 2014 (pdf)

Delårsrapport 2, 2014 (pdf)

Delårsrapport 1, 2014 (pdf)     

 

2013

Årsredovisning 2013 (pdf)

Delårsrapport 4, 2013 (pdf)

Delårsrapport 3, 2013 (pdf)

Delårsrapport 2, 2013 (pdf)

Delårsrapport 1, 2013 (pdf)

 

2012

Årsredovisning 2012 (pdf)

Bokslutskommuniké 2012 (pdf)

Delårsrapport 3, 2012 (pdf)

Delårsrapport 2, 2012 (pdf)

Delårsrapport 1, 2012 (pdf)

 

2011

Årsredovisning 2011 (pdf)

Annual report 2011 (pdf)

Rättelse I årsredovisning sid 18 (pdf)

Bokslutskommuniké 2011 (pdf)

Delårsrapport 3, 2011 (pdf)

Delårsrapport 2, 2011 (pdf)

Delårsrapport 1, 2011