Skip to main content Skip to footer

GRUNNLEGGENDE VEDLIKEHOLD

Vi er den ledende aktøren i Sverige innenfor grunnleggende vedlikehold av jernbaneanlegg, med en markedsandel på ca. 46 prosent målt i totalvolum.

Vedlikeholdet omfatter tiltak for å opprettholde anleggets funksjon og sikre trygg og pålitelig drift. Virksomheten er delt inn i utbedrende vedlikehold (når det oppstår feil) og forebyggende vedlikehold (som skal opprettholde kvaliteten på anlegget og bidra til at man unngår driftsstans).

Takket være lang erfaring innenfor vedlikehold har vi en unik kunnskap om svenske jernbane- og sporveisanlegg. Vi har høy teknisk kompetanse, sterkt fokus på sikkerhetsspørsmål og en omfattende maskinpark med god geografisk dekning. Sammen med kundene våre jobber vi proaktivt for å definere kommende vedlikeholdsbehov.

VÅRE VANLIGSTE TJENESTER INNEN VEDLIKEHOLD

  • Inspeksjon

  • Sklisikring

  • Utskiftning av komponenter

  • Vedlikehold av spor og bane

  • Mekanisk vegetasjonsregulering

  • Vintertjenester