Skip to main content Skip to footer

STØRST MULIG SAMFUNNSNYTTE

Som markedsledende jernbaneentreprenør i Sverige og Norge tilbyr Infranord bærekraftige totalløsninger som bidrar til å skape samfunnsnytte og nå de nasjonale klimamålene.

VÅRT TILBUD

Vi tilbyr vedlikehold og anlegg av jernbaner, maskin- og elkrafttjenester samt jernbanetekniske komponenter og produkter. Kundene våre er i hovedsak eiere og forvaltere av jernbane og sporvei, for eksempel det svenske Trafikverket, Bane NOR og Trafikförvaltningen Region Stockholm, samt virksomheter i primærnæringen, for eksempel LKAB og Boliden.

FAKTA OM INFRANORD

  • Antall ansatte: ca. 1600

  • 75 prosent jobber i produksjon, hovedsakelig som teknikere innenfor bane, elektrisitet, signal og tele.

  • Omsetning: ca. 5,2 mrd. svenske kroner

  • Eier: den svenske staten

VISION

INFRANORD SKAPER FREMTIDENS SPOR

En godt vedlikeholdt og moderne jernbane utgjør ryggraden i en effektiv og bærekraftig infrastruktur. Infranord bidrar til samfunnsutviklingen ved å skape forutsetninger for at både mennesker og varer skal kunne reise enkelt, trygt og klimaeffektivt. Dette kaller vi fremtidens spor.

FORRETNINGSIDE

INFRANORD BYGGER OG VEDLIKEHOLDER JERNBANE TIL BESTE FOR SAMFUNNET

Infranord er en komplett leverandør av jernbaneprosjekter og tilbyr bærekraftige totalløsninger til infrastruktureiere og   forvaltere, først og fremst i Sverige og Norge. Takket være innovativ bruk av beste tilgjengelige teknologi, høy kompetanse og egne jernbanemaskiner kan Infranord tilby trygge og pålitelige leveranser med høy kvalitet.

VERDIGRUNNLAG

Infranords kjerneverdier bygger på de styrkene og den posisjonen vi ønsker å ha i markedet – det vil si å være et bransjeledende forbilde som gjennomfører satsinger med fokus på behov, kvalitet og omtanke. På denne måten bidrar vi til bedre jernbaneanlegg og mer bærekraftig infrastruktur.

SAMMEN

Infranord ønsker å bygge videre på og utvikle evnen til samarbeid – både internt på arbeidsplassene, mellom ulike deler av Infranord og med selskapets kunder og samfunnet der vi opererer.

RESPEKT

Infranord ønsker å bygge en kultur der medarbeiderne viser respekt for hverandre, våre kunder og omverdenen, samt for virksomhetens ressurser.

PROFESJONELL

Infranord ønsker å utnytte ressursene, kompetansen og yrkesstoltheten som finnes i selskapet. Vi skal bruke dette til å utvikle hele bransjen og sikre at jernbaneinvesteringene skaper en attraktiv og pålitelig ryggrad for fremtidens bærekraftige infrastruktur.