Skip to main content Skip to footer

Åtgärder vid elolycka


Vad händer i kroppen?

Se i din telefon Strömgenomgång (elolycka)

Till sjukvårdspersonal att tänka på 

En läkarundersökning skall innehålla:

  • Bedömning av allmäntillstånd inklusive medvetandenivå och psykiskt tillstånd

  • Undersökning av cirkulation, hud, nerver, muskler och skelett

  • Ett EKG

Prover som skall tas är:

Troponin, CK, myoglobin, kalium, kreatinin samt urinprov.

• Vid akuta fall kontakta alltid 112

• Om det inte är ett akut fall kontaktar ni 1177 för rådgivning och för upplysning om vilken vårdgivare ni kan vända er till.

Glöm inte att rapportera olyckan! Se gärna till att en kollega kan köra dig och följa med som stöd.

 

Vid allvarlig olycka - kontakta alltid 112