Skip to main content Skip to footer

Hållbart arbete genom prefabricerade produkter och komponenter

Infranord Components är Sveriges största producent av järnvägsspecifika komponenter och prefabricerade produkter såsom teknisk utrustning kopplad till signalteknik, kraftförsörjning samt signalsystemet ERTMS. Produkterna används av Infranord, Trafikverket Logistik samt andra järnvägsentreprenörer i branschen. Under 2022 har cirka 20 procent av leveranserna skett internt till Infranords projekt och omkring 80 procent till externa kunder. Infranord Components levererar komponenter till nästan alla Infranords projekt inom både anläggning och underhåll. Verksamheten är placerad i Nässjö och omfattar omkring 50 medarbetare uppdelade på produktion, projekt och logistik/materialförsörjning. Under året har verksamheten levererat produkter och komponenter till över hundra projekt. Med lång erfarenhet, kompetenta medarbetare och järnvägsteknisk kunskap levererar verksamhetsområdet komplexa produkter med höga krav på bland annat kvalitet, miljö, säkerhet, brand- och inbrottsskydd.

Prefabricerade produkter för mer hållbara arbetssätt och processer

Infranord Components affärsidé bygger på att färdigställa produkterna så långt det är möjligt inne i fabriken innan de skickas till platsen där de ska installeras. Många av produkterna skulle kunna produceras och monteras på platsen där de ska användas även om det vore mer komplicerat ur både logistiska och produkttekniska perspektiv.

Fabriksproduktionen och monteringen säkerställer mer hållbara arbetssätt för verksamhetens medarbetare sett till ergonomi och arbetsmiljö samt möjliggör enhetliga processer som systematiskt följs upp och förbättras. Genom att prefabricera och montera ihop delprodukterna i förväg kan verksamheten säkerställa högre kvalitet och producera större volymer. Det minskar dessutom arbetet som utförs i spårmiljö vilket medför mer effektivt arbete och mindre tid i spår med minskade behov av avstängningar av tågtrafiken som följd.