Menu

Infranord Academy kompetensförsörjer järnvägen

Idag firar Infranords egen akademi, Infranord Academy, 5 år. Akademin utgör navet i bolagets kompetensförsörjning och det pågår ständigt en kompetens-utväxling mellan Infranords lärare och de drygt 1800 anställda.

  • Det som gör Infranord Academy unikt är att våra lärare själva är yrkesverksamma inom de områden de är lärare för säger Michael Evestedt som är utbildningsansvarig för Infranord Academy

Idag är järnvägsyrket ett tekniskt komplext yrke med stort fokus på säkerhet.  Järnvägsbranschen i sin helhet hanterar projektering, infrastruktur, underhåll, fordon, person- och godstrafik och består av cirka 300 företag med sammanlagt 25 000 medarbetare. 89 % av företagen är privatägda och branschen omsätter drygt 60 miljarder kronor. Behovet av kompetens ökar i takt med att allt fler går i pension. Prognosen talar för att drygt 50% av dagens järnvägskompetens kommer att pensioneras inom 10 år.

Samtidigt satsar den svenska regeringen på att nå Sveriges miljömål, att verka för en god bebyggd miljö, där transporter har en stor miljöpåverkan. För att minska miljöpåverkan har regeringen avsatt 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar för perioden 2018 - 2029.

Behovet av arbetskraft med järnvägskompetens växer i takt med pensionsavgångarna och ledtiden att bli yrkeserfaren är lång. För vissa yrken inom järnväg tar det 15 - 20 år från det att gymnasiestudier påbörjats tills man anses som yrkeserfaren att hantera ett alltmer komplicerat järnvägssystem med höga tekniska krav.

Inom Infranord pågår ständigt en kompetensutväxling mellan 60 engagerade lärare och drygt 1800 medarbetare. I genomsnitt genomförs 600 internutbildningstillfällen inom trafik-, el- och signalsäkerhet, både grund- och fortutbildningar per år. Därutöver utbildar Infranord Academy ytterligare 700 personer från drygt 200 underentreprenörbolag till Storstockholms Lokaltrafik, SLs, verksamhet.

De senaste åren har det skett en centralisering av utbildningarna som har medfört att bolaget bättre kan säkerställa kvalité och kunskapsöverföring för att möta Trafikverkets och Transportstyrelsens ökade krav.

2017-05-05