Menu

Pressmeddelande

2020-10-22

Infranord byter till Byggföretagen

Vid gårdagens styrelsemöte beslutade Infranords styrelse att ge VD mandat att påbörja processen avseende byte av arbetsgivarförening från Almega till Byggföretagen.

- Syftet är att erhålla bättre stöd i entreprenadspecifika frågor samt skapa möjligheter till branschgemensam utveckling. Styrelsen menade att Infranord som medlem i Byggföretagen kan vara med och bidra till en positiv utveckling av branschen och verka för en branschgemensam kultur kring hållbarhets- och säkerhetsfrågor, säger styrelseordförande Eva Färnstrand.

Infranords nuvarande företagsavtal kommer att gälla till dess att förhandlingarna om nytt företagsavtal hos Byggföretagen är klara. Dessa förhandlingar beräknas pågå under minst ett år.

- I det framtida arbetet ser vi fram emot att ha konstruktiva samtal med arbetstagarorganisationerna för att tillsammans skapa ett Infranord som även i framtiden är attraktivt för våra medarbetare, säger Henrik Löfgren, VD Infranord.