Pressmeddelande

2022-12-07

Infranord moderniserar Österlenbanan med specialmaskinen ”Helga”

Infranord genomför ett slipersbyte på Österlenbanan med hjälp av specialmaskinen ”Helga”. Över 11 000 nya betongsliprar läggs på plats på sträckan mellan Köpingebro och Ystad.

Slipersbyte Österlen 1

Målet med arbetet är att modernisera anläggningen och genom kapacitethöjande åtgärder bidra till mer hållbart resande i regionen. Spårbytesmaskinen ”Helga” lyfter upp rälsen, tar upp gamla sliprar och lägger sedan de nya betongsliprarna på plats. Slipersbytet sker som på löpande band där spårbytesmaskinen både plockar upp och lägger ner sliprarna medan den rullar. ”Helga” är 174 meter lång, utan slipersvagnar, och vid optimala förhållanden lägger den cirka 300 meter spår per timme.

Fördelen med att utföra slipersbyten med denna metod är att maskinen har en jämnare påverkan på bankroppen jämfört med andra metoder, vilket resulterar i ett bättre spårläge. Dessutom förvaras både de nya och gamla sliprarna på slipersvagnar framför maskinen så inget material behöver läggas vid sidan av spåret. Avslutningsvis får man på en gång med sig allt metallskrot genom en magnet som plockar upp detta under färden vilket minimerar efterarbete.