Pressmeddelande

2022-11-17

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning.

Arbetet beräknas starta under våren 2023 och stå klart 2026. Anbudssumman uppgår till cirka 1 100 MSEK.

– Vi är mycket stolta över uppdraget att vara med och bygga en modern järnvägsanläggning på Västlänken, säger Angelika Bohlin, regionchef i region Syd.

Västlänken är en ca 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km byggs i tunnel i centrala Göteborg. Uppdraget är en utförandeentreprenad.

– Jag är väldigt nöjd med att Infranord blir en del av detta projekt som kommer bidra till en bättre infrastruktur och ökad tillgänglighet i Göteborgsregionen, säger Peter Viinapuu, VD för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas.

För mer information:

Peter Viinapuu, VD, 010-121 70 00

peter.viinapuu@infranord.se
 

Angelika Bohlin, Regionchef region Syd, 070-622 29 48
angelika.bohlin@infranord.se