Menu

Pressmeddelande

2021-02-15

Positiv resultatutveckling

Infranord kvartal 4 2020

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 927 (1 314) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (872) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 (-65) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 (-52) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,38) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 98 (90) MSEK

Januari – december

 • Orderingången under året var 4 090 (3 992) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av året till 6 783 (6 722) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 014 (3 816) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 (-75) MSEK
 • Årets resultat uppgick till 2 (-57) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,42) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 (103) MSEK
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0 (0) MSEK
 • Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning

- Den positiva resultatutvecklingen beror bland annat på en tillväxt i vårt norska dotterbolag. Effektiviseringen av Infranord Maskin har också bidragit till det förbättrade resultatet. Koncernen har levererat på den handlingsplan som beslutades om för 2020 och vi fortsätter att fokusera på säkerhet och lönsamhet.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet har stärkts och uppgick till 1 130 (872) MSEK, säger Infranords VD Henrik Löfgren.
 

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord
Telefon: 010-121 70 00
henrik.lofgren@infranord.se
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord
Telefon: 010-121 28 18
charlotte.lindahl@infranord.se