Pressmeddelande

2022-10-27

Positiv resultatutveckling

Infranord delårsrapport januari - september

Juli – september

 • Orderingången under perioden var 317 (780) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 041 (972) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 46 (38) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 34 (27) MSEK 
 • Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 0,24 (0,20) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 (20) MSEK

Januari – september

 • Orderingången under perioden var 3 083 (3 027) MSEK
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 422 (6 766) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 038 (3 042) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 68 (54) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 49 (37) MSEK
 • Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 0,35 (0,27) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 128 (278) MSEK

​​​​​​​– Under tredje kvartalet ser vi en förbättring av vårt resultat jämfört med föregående år. Orderstocken är fortfarande på en hög nivå även om vi under perioden haft en lägre orderingång jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har inlett ett förbättringsarbete inom alla delar av vår verksamhet i syfte att öka effektiviteten och resultatet i bolaget. Resultatet kommer ge oss förutsättningar för en ökad framdrift samt långsiktigt och hållbart värdeskapande för vårt bolag, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Peter Viinapuu, VD Infranord

Telefon: 010-121 70 00

peter.viinapuu@infranord.se
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord

Telefon: 010-121 28 18

charlotte.lindahl@infranord.se