Menu

Pressmeddelande

2021-08-12

Hög orderingång

Infranord kvartal 2 2021

April – juni

 • Orderingången under perioden var 1 588 (834) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 178 (1 136) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 (61) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 47 (49) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (151) MSEK.

Januari – juni

 • Orderingången under perioden var 2 247 (2 117) MSEK.
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 961 (6 980) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 070 (1 860) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 (-38) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 10 (-29) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,21) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (102) MSEK.
 • Coronapandemin har inte nämnvärt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning.

– Vi har under året arbetat hårt med effektiviseringar och haft fortsatt fokus på våra projekt vilket resulterat i en positiv anbudsframgång. Under andra kvartalet hade Infranord en väsentligt högre orderingång, 1 588 (834) MSEK, jämfört med samma period föregående år. Jag är mycket stolt över Infranords anbudsframgångar i Sverige och att vi vunnit två kontrakt gällande spårbytesprojekt i Norge säger Henrik Löfgren, VD för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord, Telefon: 010-121 70 00, henrik.lofgren@infranord.se

Charlotte Lindahl, CFO Infranord, Telefon: 010-121 28 18, charlotte.lindahl@infranord.se