Menu

Pressmeddelande

2020-02-11

Historiskt hög säkerhet

Infranord kvartal 4, 2019

Oktober – december

 • Orderingången under perioden var 1 314 MSEK (1 329)
 • Intäkterna uppgick till 872 MSEK (1 167)
 • Rörelseresultatet uppgick till -65 MSEK (60)
 • Periodens resultat uppgick till -52 MSEK (47)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (0,34)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94 MSEK (175)

Januari – december

 • Orderingången under perioden var 3 992 MSEK (3 418)
 • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 722 MSEK (6 439)
 • Intäkterna uppgick till 3 816 MSEK (4 236)
 • Rörelseresultatet uppgick till -75 MSEK (113)
 • Årets resultat uppgick till -57 MSEK (82)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (0,61)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (99)
 • Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 869 (1 898)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges, 0 MSEK (41)
   

- Jag är stolt över att Infranord ytterligare har förbättrat sitt säkerhetsarbete men kan konstatera att bolaget inte presterar på rätt nivå avseende lönsamhet. Åtgärder har under fjärde kvartalet initierats med målsättningen att säkerställa önskat rörelseresultat och skapa grunden för framtida tillväxt säger Henrik Löfgren, VD Infranord.