Pressmeddelande

2022-12-16

Ny verkstad för underhåll av järnvägsfordon invigd i Hallsberg

Infranord invigde igår en ny modern verkstad för underhåll av järnvägsfordon. Magnus Andersson (S), kommunalråd för Hallsbergs kommun och Mansour Ahadi, chef för maskinverksamheten på Infranord, körde den första maskinen in i verkstaden.

Hallsberg Invigning december 2022 Mansour Ahade och Magnus Andersson invigde verkstaden

Hallsberg växer som järnvägsknutpunkt när Infranord, Sveriges ledande järnvägsentreprenör, flyttar verksamheten för underhåll av järnvägsfordon från Örebro till Ralaområdet i Hallsberg. I verkstaden kommer fordon som används för byggnation och underhåll av järnvägen att underhållas och repareras.

– Jag är stolt att vi nu får en modern verkstad för underhåll av järnvägsfordon, vilket är en viktig pusselbit för att utföra kvalitativa järnvägsarbeten. Med en modern verkstad i rätt läge får vi bättre förutsättningar för underhåll av järnvägsfordonen så att de snabbt kan komma ut i verksamheten där de behövs, säger Mansour Ahadi, chef för maskinverksamheten på Infranord.

Ralaområdet fortsätter att utvecklas som en strategiskt viktig knutpunkt för järnvägsrelaterade underhållsverksamheter. Train Alliance har som mål att etablera ett Nationellt järnvägcentrum och uppför fastigheter och anläggningar med ett omfattande fokus på miljö och hållbarhet för att möta kraven både nu och i framtiden.

– Vi är glada över att Infranord har valt att förlägga sin verksamhet i en ny modern underhållsverkstad i Hallsberg som ger ett utmärkt strategiskt läge i järnvägssystemet. Första anläggningen på Ralaområdet invigdes 2018 och därefter har området succesivt utvecklats med ytterligare byggnader, funktioner och järnvägskapacitet, säger Joakim Weijmer, vd för Train Alliance.

I verkstaden utförs:

  • Service, reparationer och underhållstjänster av de flesta spårgående arbetsmaskinerna på marknaden
  • Säkerhetsbesiktningar.

Det finns också möjlighet för andra företag att anlita Infranord för underhåll av deras järnvägsfordon i verkstäderna.

För mer information kontakta:

Cecilia Granath, Kommunikationschef

0734-39 26 21

Cecilia.granath@infranord.se