Pressmeddelande

2023-02-09

Infranord har tilldelats uppdrag att utföra växelbyten och bangårdsförlängning utmed Norra Malmbanan

Infranord har fått i uppdrag att byta elva spårväxlar och bygga ut tre bangårdar på sträckan mellan Linaälv och Kalixfors. Anbudssumman uppgår till 104 MSEK.

Trafikverket är uppdragsgivare och arbetet utförs som en totalentreprenad. Uppdraget beräknas vara klart hösten 2026.

– Genom att uppgradera växlar och bangårdar som har uppnått sin tekniska livslängd underlättar vi för Malmtågen att mötas på sträckan. Det blir nu mer driftsäkert samt lättare och mer kostnadseffektivt för Trafikverket att underhålla anläggningen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

peter.viinapuu@infranord.se  

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
johan.andersson@infranord.se