Menu

Pressmeddelande

2019-04-30

Hög orderingång och ökad omsättning

Januari – mars

  • Orderingången under perioden var 1 284 MSEK (568)
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 926 MSEK (7 040)
  • Intäkterna uppgick till 820 MSEK (783)
  • Rörelseresultatet uppgick till -49 MSEK (-54).
  • Periodens resultat uppgick till -41 MSEK (-42)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,31)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0 MSEK (-14)
  • Antal anställda (FTE) vid periodens utgång uppgick till 1 875 (1 804)

-      Orderingången under det första kvartalet var mer än dubblerad jämfört med samma period förra året och uppgick till 1284 miljoner kronor. Nya affärer var bland annat basunderhåll av Mälarbanan och periodisk mätning av spår och kontaktledning säger Infranords tf VD Anders Nygårds.