Skip to main content Skip to footer

Vd och koncernchef

Stefan Gustavsson

stefan.gustavsson@infranord.se

Född: 1981
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Produktionsdirektör och vice vd, affärsutvecklingsdirektör samt flera chefstjänster inom Keolis och Veolia.  

Utbildning: IHM Business School. 

CFO

Charlotte Lindahl

charlotte.lindahl@infranord.se

Född: 1969
Anställd sedan: 2019

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: CFO Svensk Markservicekoncernen, chefsbefattningar inom ekonomi på Investor AB, Teracomkoncernen samt 3G Infrastructure Services AB, Revisor Price Waterhouse.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Setra Group.

Regionchef Nord

Johan Andersson

johan.andersson@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 1993

Erfarenhet: Mätningstekniker och arbetsledare NCC. Mätningstekniker, arbetsledare, kalkylchef, administrativ chef och arbetschef inom Infranord samt Banverket. 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, högskolestudier i ekonomi. 

Regionchef Syd

Henrik Cederqvist

henrik.cederqvist@infranord.se

Född: 1975
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom bl.a. ISS, Keolis, Logent och Försvarsmakten.

Utbildning: Militärhögskolan samt kompletterande studier och utbildningar.

Senior rådgivare och Chef Affärsutveckling (tf)

Jörgen Jumark

jorgen.jumark@infranord.se

Född: 1961
Anställd sedan: 1979

Erfarenhet: Regionchef, arbetschef, platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare, fordonsförare, spårsvetsare.

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Administrerende Direktør Infranord Norge

Christina Wiggen

christina.wiggen@infranord.se

Född: 1972
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Koncerndirektör HR och organisation Sporveien AS, HR och juridik EVRY ASA samt Posten Norge AS.

Utbildning: Cand.jur/Master of Law, Universitetet i Oslo. 

 

Chef Maskin

Mansour Ahadi

mansour.ahadi@infranord.se

Född: 1959
Anställd sedan: 2020

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom NCC, chefsbefattningar inom Svevia, chefs- och produktutvecklingsbefattningar inom Vägverket.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers tekniska högskola.

Chef Hållbarhet och Säkerhet

Sara Selegran

sara.selegran@infranord.se

Född: 1970
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Affärsutvecklingschef Veidekke Industri, Sektorchef NCC Industry, Råvaruchef och arbetschef Svevia samt chef Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten, Särskild ledamot vid Mark- och Miljödomstolen, Umeå tingsrätt.

Utbildning: Kandidatexamen miljöskydd Umeå Universitet, Executive education Stockholm school of economics

Kommunikationschef

Emma Riblom

emma.riblom@infranord.se

Född: 1978
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Kommunikations- och marknadschef PostNord Sverige, chefs- och kommunikationsbefattningar inom PostNord koncernen, kommunikationschef BAT, press- och kommunikationsansvarig Eniro, kommunikationskonsult JKL. 

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

CHRO

Marie Dahlgren Åström

marie.dahlgrenastrom@infranord.se

Född: 
Anställd sedan: 2024

Erfarenhet: 

Utbildning: 

Chef IT, digitalisering och verksamhetsutveckling

Marie Forsström

marie.forsstrom@infranord.se

Född: 1971
Anställd sedan: 2024

Erfarenhet: Management Consultant Capgemini, Gruppchef Verksamhetsutveckling Coor Service Management, Direktör Operativ Effektivitet, Lernia, Chef Operational Development Caverion Sverige AB, Management Consultant egen verksamhet, Direktör Verksamhetsutveckling Gunnar Karlsen AB

Utbildning: Civilekonom, Mittuniversitetet i Östersund.