Vd och koncernchef

Stefan Gustavsson

stefan.gustavsson@infranord.se

Född: 1981
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Produktionsdirektör och vice vd, affärsutvecklingsdirektör samt flera chefstjänster inom Keolis och Veolia.  

Utbildning: IHM Business School. 

CFO

Charlotte Lindahl

charlotte.lindahl@infranord.se

Född: 1969
Anställd sedan: 2019

Erfarenhet: CFO Svensk Markservicekoncernen, chefsbefattningar inom ekonomi på Investor AB, Teracomkoncernen samt 3G Infrastructure Services AB, Revisor Price Waterhouse.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Regionchef Nord

Johan Andersson

johan.andersson@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 1993

Erfarenhet: Mätningstekniker och arbetsledare NCC. Mätningstekniker, arbetsledare, kalkylchef, administrativ chef och arbetschef inom Infranord samt Banverket. 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, högskolestudier i ekonomi. 

Regionchef Syd

Henrik Cederqvist

henrik.cederqvist@infranord.se

Född: 1975
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom bl.a. ISS, Keolis, Logent och Försvarsmakten.

Utbildning: Militärhögskolan samt kompletterande studier och utbildningar.

Senior rådgivare och Chef Affärsutveckling (tf)

Jörgen Jumark

jorgen.jumark@infranord.se

Född: 1961
Anställd sedan: 1979

Erfarenhet: Regionchef, arbetschef, platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare, fordonsförare, spårsvetsare.

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Administrerende Direktør Infranord Norge

Christina Wiggen

christina.wiggen@infranord.se

Född: 1972
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Koncerndirektör HR och organisation Sporveien AS, HR och juridik EVRY ASA samt Posten Norge AS.

Utbildning: 

 

Chef Maskin

Mansour Ahadi

mansour.ahadi@infranord.se

Född: 1959
Anställd sedan: 2020

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom NCC, chefsbefattningar inom Svevia, chefs- och produktutvecklingsbefattningar inom Vägverket.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers tekniska högskola.

Chef Hållbarhet och Säkerhet

Sara Selegran

sara.selegran@infranord.se

Född: 1970
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Affärsutvecklingschef Veidekke Industri, Sektorchef NCC Industry, Råvaruchef och arbetschef Svevia samt chef Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten

Utbildning: Kandidatexamen miljöskydd Umeå Universitet, Executive education Stockholm school of economics 

Kommunikationschef

Emma Riblom

emma.riblom@infranord.se

Född: 1978
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Kommunikations- och marknadschef PostNord Sverige, chefs- och kommunikationsbefattningar inom PostNord koncernen, kommunikationschef BAT, press- och kommunikationsansvarig Eniro, kommunikationskonsult JKL. 

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

CHRO (tf)

Linnea Svahn

linnea.svahn@infranord.se

Född: 1988
Anställd sedan: 2013

Erfarenhet: Olika roller inom HR samt chefsbefattningar inom Infranord

Utbildning: Fil.kand i Psykologi, programmet personal, arbete och organisation, Stockholms universitet.