Koncernledningen


Stefan Gustavsson, VD
stefan.gustavsson@infranord.se

Född: 1981
Anställd sedan: 2023

Erfarenhet: Produktionsdirektör och vice VD, affärsutvecklingsdirektör samt flera chefstjänster inom Keolis och Veolia.  

Utbildning: IHM Business School. 


Charlotte Lindahl, CFO 
charlotte.lindahl@infranord.se

Född: 1969
Anställd sedan: 2019

Erfarenhet: CFO Svensk Markservicekoncernen, chefsbefattningar inom ekonomi på Investor AB, Teracomkoncernen samt 3G Infrastructure Services AB, Revisor Price Waterhouse.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.


Johan Andersson, Regionchef Nord
johan.andersson@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 1993

Erfarenhet: Mätningstekniker och arbetsledare NCC. Mätningstekniker, arbetsledare, kalkylchef, administrativ chef och arbetschef inom Infranord samt Banverket. 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, högskolestudier i ekonomi. 


Angelika Bohlin, Regionchef Syd
angelika.bohlin@infranord.se

Född: 1976
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Olika chefspositioner inom Skanska, senast som regionchef. 

Utbildning: Gymnasieexamen med inriktning ekonomi, högskolestudier i ekonomi.

Rolf Roverud, Administrerende Direktør Infranord Norge
rolf.roverud@infranord.se 

Född: 1958
Anställd sedan: 2017

Erfarenhet: Styrelseledamot Avinor AS, Koncernchef Scana Industrier ASA, vice koncernchef och direktör persontåg NSB AS, direktör Saga Petroleum ASA. Styrelseordförande för Nye Veier AS, Flytoget AS och Kolumbus AS.

Utbildning: Masterexamen från Norwegian School of Management.

Mansour Ahadi, Chef Maskin
mansour.ahadi@infranord.se

Född: 1959
Anställd sedan: 2020

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom NCC, chefsbefattningar inom Svevia, chefs- och produktutvecklingsbefattningar inom Vägverket.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers tekniska högskola.

Jörgen Jumark, Chef Affärsutveckling (tf)
jorgen.jumark@infranord.se

Född: 1961
Anställd sedan: 1979

Erfarenhet: Regionchef, arbetschef, platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare, fordonsförare, spårsvetsare.

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Ann-Charlotte Francis, HR-chef
ann-charlotte.francis@infranord.se

Född: 1963
Anställd sedan: 2022 

Erfarenhet: HR-direktör Region Stockholm, HR-chef eHälsomyndigheten, HR-direktör Skatteverket, HR-direktör Ericsson AB

Utbildning: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, Uppsala Universitet.

Sara Selegran, Chef Hållbarhet och Säkerhet
sara.selegran@infranord.se

Född: 1970
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Affärsutvecklingschef Veidekke Industri, Sektorchef NCC Industry, Råvaruchef och arbetschef Svevia samt chef Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten

Utbildning: Kandidatexamen miljöskydd Umeå Universitet, Executive education Stockholm school of economics 


Cecilia Granath, Chef Kommunikation (tf)
cecilia.granath@infranord.se

Född: 1968
Anställd sedan: 2021 (interim)

Erfarenhet: Chef Företagskommunikation, pressansvarig och kommunikationsansvarig på Jernhusen AB, Kommunikatör Institutet för Byggekologi, Platschef NCC AB

Utbildning: Kandidatexamen i kommunikation, Högskolan i Jönköping