Koncernledningen

Peter Viinapuu, tillförordnad VD
peter.viinapuu@infranord.se

Född: 1964
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Koncernchef Cabonline, koncernchef MTR Nordic samt flera chefstjänster inom SAS Scandinavian Airlines System, inklusive COO SAS Sverige.  

Utbildning: IHM Business School, IFL/Handelshögskolan.


Charlotte Lindahl, CFO 
charlotte.lindahl@infranord.se

Född: 1969
Anställd sedan: 2019

Erfarenhet: CFO Svensk Markservicekoncernen, chefsbefattningar inom ekonomi på Investor AB, Teracomkoncernen samt 3G Infrastructure Services AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Andersson, Regionchef Nord
johan.andersson@infranord.se

Född: 1966
Anställd sedan: 1993

Erfarenhet: Mätningstekniker och arbetsledare NCC. Mätningstekniker, arbetsledare, kalkylchef, administrativ chef och arbetschef inom Infranord samt Banverket. 

Utbildning: Tekniskt gymnasium, högskolestudier i ekonomi. 

Angelika Bohlin, Regionchef Syd
angelika.bohlin@infranord.se

Född: 1976
Anställd sedan: 2022

Erfarenhet: Olika chefspositioner inom Skanska, senast som regionchef. 

Utbildning: Gymnasieexamen med inriktning ekonomi, högskolestudier i ekonomi.

Rolf Roverud, Administrerende Direktør Infranord Norge
rolf.roverud@infranord.se 

Född: 1958
Anställd sedan: 2017

Erfarenhet: Koncernchef Scana Industrier, vice koncernchef och direktör persontåg NSB, direktör Saga petroleum.

Utbildning: Masterexamen, Norwegian School of Management.

Mansour Ahadi, Chef Maskin
mansour.ahadi@infranord.se

Född: 1959
Anställd sedan: 2020

Erfarenhet: Chefsbefattningar inom NCC, chefsbefattningar inom Svevia, chefs- och produktutvecklingsbefattningar inom Vägverket.

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers tekniska högskola.

Jörgen Jumark, Chef Stora projekt
jorgen.jumark@infranord.se

Född: 1961
Anställd sedan: 1979

Erfarenhet: Regionchef, arbetschef, platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare, fordonsförare, spårsvetsare.

Utbildning: Tekniskt gymnasium.

Miriam Lewinschal, Chef Affärsstöd och chefsjurist
miriam.lewinschal@infranord.se 

Född: 1980
Anställd sedan: 2012

Erfarenhet: Advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet.

Ann-Charlotte Francis, HR-chef
ann-charlotte.francis@infranord.se

Född: 1963
Anställd sedan: 2022 

Erfarenhet: HR-direktör Region Stockholm, HR-chef eHälsomyndigheten, HR-direktör Skatteverket, HR-direktör Ericsson AB

Utbildning: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, Uppsala Universitet.

Pierre Makdessi, Chef Säkerhet 
pierre.makdessi@infranord.se

Född: 1979
Anställd sedan: 2017

Erfarenhet: Chef Hälsa och Säkerhet E.ON., distributionschef fjärrvärme E.ON., driftchef E.ON.

Utbildning: Högskoleingenjör data och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola.