Menu

Infranords Visselpipan

Infranord har en så kallad visselpipa för att Infranords medarbetare och andra intressenter på ett tryggt sätt ska kunna rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden.

Allvarliga oegentligheter och missförhållanden kan till exempel vara:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier
    (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
  • Miljöbrott
  • Säkerhetsbrister
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

Visselpipan ska bara användas så som beskrivs ovan. Vid andra händelser ska ordinarie rapporteringsvägar användas alternativt mailadressen info@infranord.se.

Visselpipan är endast till för att anmäla oegentligheter och missförhållanden som relaterar till företagsledningen och andra nyckelpersoner.