Skip to main content Skip to footer

Infranord Academy allmänna villkor


Nedan villkor gäller för kurser tillhandahållna av Infranord Academy. För information och villkor gällande SLs utbildningar vänligen se SL utbildningar och avrop

Registrering av användarkonto
För att kunna anmäla dig till Acadedmys utbildningar behöver du registrera ett användarkonto. Användarkontot är personligt och kan bara användas för att boka kurs åt dig själv, det går därmed inte att registrera ett företagsgemensamt användarkonto. Följande uppgifter är obligatoriskt att ange vid registrering:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Faktureringsadress inkl. referens

Avslut av användarkonto
Vi avslutar regelbundet användarkonton, om du inte gått en utbildning hos oss de senaste 6 månaderna kommer ditt användarkonto att avslutats.

Avboka utbildning
Avbokning ska ske minst 14 dagar innan kursstart, därefter debiteras full kursavgift.

 

Behandling av personuppgifter


Så här behandlar Infranord dina personuppgifter

Det är viktigt för Infranord att du som kund har förtroende för hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) att gälla, vilken medför en skyldighet för oss att lämna mer detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter. Här förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter (namn, personnummer, mailadress och telefonnummer) för att kunna tillhandahålla efterfrågade utbildningar, skicka ut kurskallelser i samband med inbokad utbildning och samla in underlag för fakturering.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Väljer du att inte tillhandahålla dina personuppgifter har Infraskolan inte möjlighet att ta emot dig som deltagare på våra utbildningar.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av Infranord.

Lagring av dina personuppgifter
De personuppgifter som behandlas sparas enbart under den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla utbildning i enlighet med de krav som ställs från våra tillsyningsmyndigheter, exempelvis för att kunna följa upp och säkerställa utbildningshistorik, dock max i 10 år.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära rättelse av dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och en rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du kan i vissa fall också ha rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Om du vill läsa mer om dina rättigheter till insyn, rättelse, radering m.m. så finns mer information hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter

Om du har frågor angående hur Infranord behandlar dina personuppgifter, ta kontakt med oss på: dataskydd@infranord.se.

Infranord AB, org.nr 556793-3089, Box 1803, 171 21 Solna