Skip to main content Skip to footer

Markundersökning (MUM)

Markundersökningsmaskin som tar markprover genom borrning. Maskinen kan placera borrhålet från spårmitt och ca 1,2 m ut från spårmitt. Bedömning av lagergränser kan ske ner till ca 1,4 meters djup. I det medföljande laboratoriet siktas proverna ner till 2mm. Även miljöprover tas ut om så önskas, dessa skickas sedan vidare för analys.

Vi finns för rådgivning och offertförfrågningar. Kontakta oss 

Maria Berling, Produktionschef: 
maria.berling@infranord.se Tel: 010-121 22 12