Skip to main content Skip to footer

Gammelstads bangårdsförlängning inom Luleå kommun, Norrbotten

Gammelstad driftplats byggs om och upprustas för att möta framtida trafikeringsbehov, exempelvis möjligheten för möte mellan malmtåg.

Infranord utför bland annat:

  • Förlängning av spår samt iläggning av växlar
  • Byte och anpassning av kontaktledning och bryggor
  • Etablering av servicevägar så att växlar blir åtkomliga för underhåll
  • Åtgärder för att minska bullerstörning från anläggningen
  • Anläggning av avvattning av driftplatsen
  • Säkerställa att kulturmiljön i området beaktas och inte påverkas i större omfattning än dagens anläggning gör

Fakta

Uppdrag: Utförande av bangårdsförlängning Gammelstad (GST), bandel 119.

Beställare: Trafikverket

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Tider: Maj 2023 – oktober 2024