Anläggning

Gammelstads bangårdsförlängning inom Luleå kommun

Gammelstad driftplats byggs om och upprustas för att möta framtida trafikeringsbehov, exempelvis möjligheten för möte mellan malmtåg.

Infranord utför bland annat:

  • Förlängning av spår samt iläggning av växlar
  • Byte och anpassning av kontaktledning och bryggor
  • Etablering av servicevägar så att växlar blir åtkomliga för underhåll
  • Åtgärder för att minska bullerstörning från anläggningen
  • Anläggning av avvattning av driftplatsen
  • Säkerställa att kulturmiljön i området beaktas och inte påverkas i större omfattning än dagens anläggning gör