Skip to main content Skip to footer

Kust till kust-banan Väst

Infranord utför drift och underhåll av Kust till kust-banan Väst, enkelspårig järnväg som omfattar drygt 200 km spår och sträcker sig från Värnamo till Almedal. Entreprenaden är en delsträckning av Kust till kust-banan och totalt ingår fyra bandelar i uppdraget.

Kontraktet omfattar följande bandelar:

  • Bandel 641 (Almedal)-(Borås), cirka 66 km enkelspår   
  • Bandel 654 (Herrljunga)-(Borås), cirka 40 km enkelspår
  • Bandel 655 som innefattar Borås C med fyra anslutande bandelar
  • Bandel 721 (Borås-Värnamo), cirka 97 km enkelspår

Fakta

Uppdrag: Drift och underhåll av Kust till kust-bana Väst

Beställare: Trafikverket

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Tider: 2019-04-01-2026-03-31 inklusive två optionsår