Skip to main content Skip to footer

Ny bangård i Kiruna för LKAB

Byggnation av ny bangård och infartsväg då den befintliga sjöbangården påverkas av brytningen i Kirunagruvan.

Infranord utför bland annat:

  • Nybyggnation av cirka 13 kilometer spår
  • Inläggning av 40 växlar
  • Ny kontaktledning och högspänningsanläggning
  • Ny signalanläggning
  • Tryckluftsanläggning för att kunna blåsa ur växlar

Fakta

Uppdrag: Byggnation av ny bangård i Kiruna

Beställare: LKAB

Entreprenadform: AB04

Tider: 2023 – 2025