Byggtjänster

Banarbete - Ny räls

Vid bangårdsombyggnader och plattformsombyggnader lägger Infranord stor vikt vid noggrann planering och god logistik, något som är viktigt eftersom de flesta renoveringar genomförs under pågående trafik, inte sällan nattetid. Infranord har egna erfarna ibruktagningsledare som ansvarar för att anläggningen tas i bruk på ett säkert sätt efter en förändring.

Gemensamt för renoveringar av bangårdar är att de ofta är komplexa eftersom arbeten med allt från mark och bana till signal, el och tele ingår. Bangårdsombyggnader utförs ofta medan trafiken är igång varför säkerhetsaspekten är extra viktig.