Skip to main content Skip to footer

Kontaktpersoner på Infranord inköp


Koncerninköpschef Infranord

Erik Meuller email

Infranord AS
Ole Kristian Ödegård email

Centralt inköp
Den centrala inköpsavdelningen arbetar huvudsakligen med våra ramavtal. Här hittar du ramavtalsansvariga inom respektive inköpskategori.

Inköpare
Yvonne Högsvik email --  Indirekta kostnader / Frakt & Transport / Resor o logi / Arbetskläder och skyddsutrustning / Städning
Volkan Bilyar email --  Investering järnvägsfordon / Reparation & Underhåll järnvägsfordon / Vägfordon / Drivmedel
Thomas Lundström email --  Järnvägsmateriel / Järnvägsmakadam / Produktionsmaterial / Förnödenheter / Skrot & Avfall
Johnny Andersson email  --  Bemanning tekniker / Entreprenadmaskiner 

Inköpare Infranord Components
Alexander Widing email

Regionalt inköp
Den regionala inköpsavdelningen arbetar med våra projektspecifika inköp i projekt samt inköp kopplat till underhåll av järnvägsfordon och verkstäder.

Inköpare

Region Nord
Lindgren Per email
Englund Daniel email

Region Syd
Malin Woxneryd email
Lovisa Olausson email
Madelene Ekvall  email