Utbildning i säkerhet

Räls kapas där en tekniker står bredvid

Utgångspunkten för allt säkerhetsarbete är att agera förbyggande och systematiskt. Samtliga medarbetare får utbildning i arbete i riskfyllda miljöer. Inför varje uppdrag görs en övergripande riskanalys, där de som deltar i uppdraget får information om gällande säkerhetskrav. Alla anställda på fältet genomgår varje år en säkerhetsutbildning. Det är även viktigt med god hörsel och syn, därför får du regelbundet genomgå syn- och hörselkontroller.

Infranords tekniker genomgår årligen utbildningar inom trafiksäkerhet, elsäkerhet och signalsäkerhet. Dessutom finns särskilda utbildningar för heta arbeten, arbetsmiljö och ABC/HLR (andning, blödning, chock samt hjärt- och lungräddning) mfl.