Värderingar och uppförandekod

Uppförandekoden innehåller Infranords affärsprinciper, åtaganden och krav gällande arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar, kommunikation samt ekonomi. Efterlevnaden av Infranords uppförandekod följs upp. Internt kontrolleras vi av oss själva, våra kunder och andra externa parter.

Vi är måna om att vara en bra arbetsgivare och att alla ska trivas hos oss, därför har alla medarbetare ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden och övriga policys/riktlinjer som styr verksamheten. Alla chefer inom Infranord har ansvar för att uppförandekoden efterlevs i  den dagliga verksamheten och ska därför själva föregå med gott exempel.

Uppförandekoden gäller även i tillämpliga delar våra kunder, leverantörer och  samarbetspartners.

 

Läs mer - Uppförandekod (PDF)