Arbetsledare

En arbetsledare vid järnvägen leder en grupp av järnvägstekniker. Att vara arbetsledare är ett mycket ansvarsfullt arbete där man ofta behöver ta viktiga beslut med kort varsel, planera det dagliga arbetet ute i spår, bygga ett starkt team och ha förståelse för hur olika medarbetare reagerar och förhåller sig till omgivningen. På Infranord rapporterar arbetsledare till platschefen.

En arbetsledare kan vara gymnasieingenjör eller högskoleingenjör. Det är bra med erfarenhet av att leda människor och fördela arbete. Förutom järnvägsteknisk kunskap bör du ha en förståelse för administrativt arbete och även goda ledaregenskaper.